Artiklar, nyheter, blogg

Inkludering är en god tanke, men praktiken har gått för långt

Jan Björklund​ (SVT 8 aug 2018): ”Det finns en fråga där vi har gått fel i Sverige. Den är kontroversiell. Vi kallar det inkludering: Att elever som har det svårt ska gå i samma klasser som alla andra. I Sverige går bara 1 % av eleverna i en särskild undervisningsgrupp. I Finland gör många fler det, och där har man färre underkända. Vi behöver fler undervisningsgrupper med speciallärare. Det underlättar för de eleverna, för lärarna och för alla andra elever.”

Riksförbundet för särskild begåvning hoppas att fler partier är redo att ifrågasätta idealbilden av att alla elever ska undervisas i samma klassrum. Tanken om inkludering är god, men praktiken har gått för långt, på bekostnad av lärandet och elevers psykiska hälsa och utveckling. Det är många barn som inte mår bra, och inte får det som de behöver. Fler möjligheter än idag måste finnas, för de elever som behöver stora anpassningar. Rätten till stöd får inte heller exkludera den elev som uppnår kunskapskraven.

Rätt att vara inkluderad måste betyda att barnen får vara i en miljö där de kan må bra, och får en undervisning som passar. Det kan aldrig vara samma klassrum för alla.

Läs mer om vilka förändringar vi vill se på https://www.rfsb.se/detta-vill-vi/

(Citat från https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-vill-politikerna-losa-lararbristen-stor-svt-debatt-i-borlange, med transkribering från SVTs undertext)

Identifierar sig särskilt begåvade oftare som HBTQ?

Ett flertal forskare har faktiskt hittat tecken på att särskilt begåvade oftare identifierar sig som HBTQ. Anledningen tros vara att särskilt begåvade ofta är normkritiska och öppna för nya erfarenheter och oftare har en mer androgyn och könsöverskridande personlighet redan som barn. De behöver inte nödvändigtvis se kärlek, sex och samlevnad som något som behöver vara bundet till kön. Kärlek är kärlek!

Baksidan av myntet är våndan av att vara dubbelt ovanlig. Begåvning är normalfördelat, vilket betyder att ju mer du avviker från genomsnittet, desto färre likar finns att finna. Det kan låta lockande att vara extremt begåvad, men om du befinner dig längst till höger på klockkurvan, kanske det inte händer många gånger i livet, att du hittar någon som du känner att du helt kan vara dig själv med. Även om till exempel homosexualitet är vanligt så kan det upplevas som övermäktigt att hitta samkönade likar för förhållanden utöver vänskap.

Vi i Riksförbundet för särskild begåvning vill vara ett stöd för alla särskilt begåvade, oavsett färg, form eller läggning. Du är inte ensam!

Källor:

Wexelbaum, R., & Hoover, J. (2014). Gifted and LGBTIQ. A Comprehensive Research Review. International Journal for Talent Development and Creativity, 2(1), 73-86. https://www.researchgate.net/publication/303257328_Gifted_and_LGBTIQ_1_A_Comprehensive_Research_Review

Gross, M. (2004). Exceptionally Gifted Children (2. ed.). London: RoutledgeFalmer.

Styrelsen 2018: Johan Nyh

styrelsen särskild begåvning
Två tredjedelar av styrelsen i riksförbundet: Andreas Edqvist, Johan Nyh, Mona Liljedahl och Anna Hass (ej på bild: Annie Karlsson och Carola Ahlsson samt styrelseledamöterna från lokalföreningen Stockholm–Mälardalen: Sofia Härdig och Mikaela Persson.)

Johan Nyh, Täby, ordförande:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Att alla särskilt begåvade barn, oavsett föräldrarnas kunskap eller engagemang, ska få en lika meningsfull och utvecklande skolgång som sina jämnåriga, med samma möjligheter att hitta samspelta vänner i vardagen.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Johan Nyh

Styrelsen 2018: Anna Hass

Anna Hass, Stockholm:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Jag fokuserar på att samla och sprida kunskap, om vad barn med hög begåvning behöver. Jag vill göra det lätt, för alla som googlar, att hitta det bästa materialet och konkreta exempel på hur man ska göra.

Jag vill att alla som går lärarutbildning får träna på att analysera elevers olikheter och anpassa och differentiera. Jag vill att alla pedagoger ska få regelbunden fortbildning och reflexionstid kring att kartlägga och anpassa till alla kombinationer av förmågor och funktionssätt.

Du behöver vara beredd så du möter på rätt nivå: resonera som med en 20-åring, hantera starka känslor som med en 5-åring, träna handstil som med en 8-åring – inom ramen av varje minut. Kom ihåg: det är relationen som är hela grejen. Börja där, så löser sig allt.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Anna Hass

Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Annie Karlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Min högsta önskan är att våra barn, inom en överskådlig framtid, ska få gå i en skola där de dagligen upplever lärande, gemenskap, tillhörighet, lust och utmaningar.

Mitt bidrag i riksförbundets styrelse kommer utifrån detta och min profession därför främst att kretsa kring just utbildningsfrågan.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Styrelsen 2018: Carola Ahlsson

Carola Ahlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Jag arbetar för att inga barn ska må dåligt i skolan på grund av att de inte får lära sig utifrån sina förutsättningar. Jag ser det som att det kräver en förändring av det svenska skolsystemet och förändring av lärarutbildningen men framför allt en attitydförändring i samhället.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Carola Ahlsson