Brainchild – Skolkonferens om särskild begåvning 2018

Brainchild - Om särskild begåvningBrainchild, höstens stora skolkonferens om särskild begåvning, har nu öppnat för bokning! Tipsa alla pedagoger och skolor som vill ligga i framkant i att tillgodose även de särskilt begåvade elevernas behov.

Utöver generell och grundläggande kunskap om särskild begåvning så är temat för årets konferens att zooma ut och vidga perspektivet. Vi hoppas speciellt öppna ögonen för att upptäcka och hjälpa särskilt begåvade elever bland de som mest sällan identifieras – nyanlända och barn med socioekonomiskt utsatt familjesituation, där det även kan saknas studietradition. Deltagarna kommer även få ett internationellt perspektiv – hur skolor och pedagoger i flera andra europeiska länder hanterar sina särskilt begåvade elever. Vi kommer på en föreläsning även att gå in på vilka erfarenheter, för att inte säga bagage, som de särskilt begåvade eleverna bär med sig från unga år. Detta är ett viktigt perspektiv för alla som arbetar med särskilt begåvade elever och vi hoppas även få välkomna konferensdeltagare som arbetar med de yngre barnen, för att möjliggöra att de nya generationernas elever får med sig bästa möjliga upplevelser av barndomsåren.

Brainchild har funnits sedan 2015 och detta är fjärde gången Brainchild arrangeras på Tekniska Museet i Stockholm. Och första gången som Riksförbundet för särskild begåvning står som samarrangör. Lördagen 1 dec arrangerar vi även en dag för de särskilt begåvade unga själva och deras anhöriga (se brainchild.org).

Bokningen: https://sv-se.invajo.com/event/riksförbundetförsärskildbegåvning/brainchild4pro

Eventsida på Facebook: https://www.facebook.com/events/709228006103130/