Bli medlem – stöd arbetet

Riksförbundet för särskild begåvning ska arbeta för förändringar på strukturnivå, så att samhället blir bättre på att möta särskilt begåvades behov.

  • Stöd förbundet
  • få nytta av våra material och fortbildningar
  • hjälp oss få gehör för de förändringar som behövs.

Var tredje elev vill lära sig mer i skolan. Arbetssätten finns, men används sällan. Behoven är tydliga, men myndigheterna har inte verktyg för att se till att alla barn får det som de har rätt till … det som de behöver, för att må bra i skolan.

Riksförbundets ändamål är att främja särskilt begåvade barns och vuxnas intressen, och verka för att deras behov tillgodoses i samhället, genom att

  • påverka beslutsfattare och tjänstemän att förändra regler och arbetssätt i skolan
  • sammanställa och sprida kunskap samt stödja forskning och utbildning
  • samverka med svenska och utländska organisationer.

Bli medlem

Till exempel vill vi få igenom ändringar i styrdokumenten för skolan och förskolan, så att huvudmän och myndigheter får tydligare ansvar för särskilt begåvade elevers behov i skolan. Det behövs ändringar i flera regler och flera myndigheters arbete, för att barnen ska få det de behöver för att må bra.

Vi vill också sprida kunskaper och arbetssätt kring hur skolan kan arbeta, utifrån hur andra länder undervisar särskilt begåvade elever. Vi sammanställer fakta, verktyg och mallar, för att göra arbetet lättare. Konferenser, erfarenhetsträffar och webbsändningar planerar vi också.

Vi siktar också på att starta och driva pilotverksamheter, kanske någon sort av skolverksamhet eller kompletterande verksamhet, om vi blir tillräckligt många som är villiga att arbeta med detta.

Är du lärare? Förälder? Rektor? Tjänsteman? Kom med!

Vi vill samla pedagoger, skolledare, huvudmän och familjer i riksförbundet, så att vi tillsammans kan arbeta för att begåvade barn ska må bra. Vi hoppas att du vill bli medlem. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst, och desto större blir vår chans att få genomslag. Ju fler perspektiv vi har, desto bättre kan vi göra det som krävs.

Bli medlem

Dina erfarenheter, tankar , åsikter och engagemang behövs. Bidra genom att komma till mötena, höra av dig till styrelsen, jobba i arbetsgrupper, svara på enkäter … berätta vad du tycker behövs!

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Pengarna kommer främst gå till att ta fram material, anordna konferenser eller andra arrangemang och på andra sätt nå ut med budskap och kunskap.

Som medlem får du uppdateringar om arbetet och om relevanta händelser på området. Du kommer också kunna få notiser när vi lägger ut nya artiklar, verktyg och råd på vår webbplats samt medlemsrabatter och förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners och sponsorer.

Du kommer att höra till en lokalförening. Inom ramen för lokalföreningarna kan ni medlemmar gärna ordna och ta del av träffar osv. med viss möjlighet till ekonomiskt stöd, när det behövs. Finns ingen lokalförening där du bor så väljer du en av de som redan finns – möjligheten finns att senare flytta till en nybildad lokalförening (som du kanske själv är med och startar?).

Särskild begåvning styrelsen
Halva riksförbundets styrelse.

I styrelsen för riksförbundet ingår Johan N, Mona L, Andreas E, Cecilia L, Charlotta L och Cecilia P. Arbetet kommer stöttas av ett kunskapsråd bestående av lärare, forskare, föräldrar m.m.

Vårt organisationsnummer (ideell förening) är 802518-7124.
Föreningen för särskild begåvning – Stockholms Mälardalen har org.nr. 802518-7140. Riksförbundet för särskild begåvning Örebro län har org.nr. 802521-4670. Riksförbundet för särskild begåvning Öst (Östergötland, Småland, Öland och Gotland) har org.nr. 802536-7718.

Välkommen att anmäla dig som medlem!