Styrelsen 2018: Johan Nyh

styrelsen särskild begåvning
Två tredjedelar av styrelsen i riksförbundet: Andreas Edqvist, Johan Nyh, Mona Liljedahl och Anna Hass (ej på bild: Annie Karlsson och Carola Ahlsson samt styrelseledamöterna från lokalföreningen Stockholm–Mälardalen: Sofia Härdig och Mikaela Persson.)

Johan Nyh, Täby, ordförande:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Att alla särskilt begåvade barn, oavsett föräldrarnas kunskap eller engagemang, ska få en lika meningsfull och utvecklande skolgång som sina jämnåriga, med samma möjligheter att hitta samspelta vänner i vardagen.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Johan Nyh

Styrelsen 2018: Anna Hass

Anna Hass, Stockholm:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Jag fokuserar på att samla och sprida kunskap, om vad barn med hög begåvning behöver. Jag vill göra det lätt, för alla som googlar, att hitta det bästa materialet och konkreta exempel på hur man ska göra.

Jag vill att alla som går lärarutbildning får träna på att analysera elevers olikheter och anpassa och differentiera. Jag vill att alla pedagoger ska få regelbunden fortbildning och reflexionstid kring att kartlägga och anpassa till alla kombinationer av förmågor och funktionssätt.

Du behöver vara beredd så du möter på rätt nivå: resonera som med en 20-åring, hantera starka känslor som med en 5-åring, träna handstil som med en 8-åring – inom ramen av varje minut. Kom ihåg: det är relationen som är hela grejen. Börja där, så löser sig allt.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Anna Hass

Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Annie Karlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Min högsta önskan är att våra barn, inom en överskådlig framtid, ska få gå i en skola där de dagligen upplever lärande, gemenskap, tillhörighet, lust och utmaningar.

Mitt bidrag i riksförbundets styrelse kommer utifrån detta och min profession därför främst att kretsa kring just utbildningsfrågan.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Styrelsen 2018: Carola Ahlsson

Carola Ahlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Jag arbetar för att inga barn ska må dåligt i skolan på grund av att de inte får lära sig utifrån sina förutsättningar. Jag ser det som att det kräver en förändring av det svenska skolsystemet och förändring av lärarutbildningen men framför allt en attitydförändring i samhället.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Carola Ahlsson