Styrelsen 2022: Ordförande

Särskild begåvning styrelsen
Halva riksförbundets styrelse: Andreas E, Johan N och Mona L

, Täby, ordförande:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Att alla särskilt begåvade barn, oavsett föräldrarnas kunskap eller engagemang, ska få en lika meningsfull och utvecklande skolgång som sina jämnåriga, med samma möjligheter att hitta samspelta vänner i vardagen.

Fortsätt läsa Styrelsen 2022: Ordförande