Styrelsen 2018: Ordförande

Särskild begåvning styrelsen
Halva riksförbundets styrelse: Andreas E, Johan N och Mona L

, Täby, ordförande:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Att alla särskilt begåvade barn, oavsett föräldrarnas kunskap eller engagemang, ska få en lika meningsfull och utvecklande skolgång som sina jämnåriga, med samma möjligheter att hitta samspelta vänner i vardagen.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Ordförande

Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Annie Karlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Min högsta önskan är att våra barn, inom en överskådlig framtid, ska få gå i en skola där de dagligen upplever lärande, gemenskap, tillhörighet, lust och utmaningar.

Mitt bidrag i riksförbundets styrelse kommer utifrån detta och min profession därför främst att kretsa kring just utbildningsfrågan.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Styrelsen 2018: Carola Ahlsson

Carola Ahlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Jag arbetar för att inga barn ska må dåligt i skolan på grund av att de inte får lära sig utifrån sina förutsättningar. Jag ser det som att det kräver en förändring av det svenska skolsystemet och förändring av lärarutbildningen men framför allt en attitydförändring i samhället.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Carola Ahlsson