Särskild begåvning

Här kommer vi att fylla på med fakta och verktyg. 

Se föreläsningar från konferensen Brainchild om särskild begåvning i skolan.

Läs gärna om de 6 typerna av begåvade elever, de olika beteenden de kan uppvisa, och vad de behöver av skolan.

Skollagen från 2010 säger rakt ut att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”. Läs lagstiftarnas resonemang om begåvade elevers rättigheter.

Nyzeeländska utbildningsdepartementet driver en webbplats med riktlinjer och verktyg för skolorna att undervisa de begåvade elever.

University of New South Wales lärarutbildning har publicerat en hel gratis kurs i att undervisa begåvade elever. De har också samlat länkar för föräldrar.

Läs vidare via särbegåvning.se som samlar länkar till webbplatser med fakta om särskild begåvning, organisationer för särskilt begåvade och anordnare av aktiviteter och läger.