Även begåvade elever ska få utvecklas

Riksförbundet för särskild begåvning främjar särskilt begåvade barns och vuxnas intressen, och verkar för att deras behov tillgodoses i samhället. Alla är mycket välkomna som medlemmar: vuxna, barn, föräldrar, lärare, skolledare, tjänstemän, huvudmän osv.

särbegåvning

Var tredje elev vill ha mer utmaningar i skolan, enligt Skolinspektionens undersökningar. I varje klass finns i snitt 1–3 elever som är särskilt begåvade. De behöver stora anpassningar, för att få ett meningsfullt lärande.

Vi ska sprida kunskap och metoder. Många lärare och skolledare söker kunskap om särskild begåvning, och metoder för att utveckla undervisningen.

Alla som arbetar i skolan, eller är engagerade i skolan, är hjärtligt välkomna som medlemmar i riksförbundet. Med stöd av er vill vi bidra genom att sammanställa kunskap och vidareutveckla verktyg – så att de snabbaste eleverna också kan få lära sig saker hela tiden. Metoder för en bredare undervisning är samtidigt bättre även för resten av tredjedelen – troligen för alla elever. Även barn, föräldrar och andra vuxna är välkomna att bli medlemmar, bidra i arbetet och bidra med kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta för andra.

Vi ska påverka regler och lagar kring skolan. Regelramarna behöver ändras, för att begåvade elever ska få samma rättigheter och möjligheter kring sitt lärande. Skolmyndigheterna behöver få justerade uppdrag.

Du kan bli medlem direkt och stödja arbetet. Det kostar 200 kronor för resten av året.

Vi är en registrerad ideell förening och har organisationsnummer 802518-7124.

Bli medlem – stöd arbetet

Läs mer om de förändringar vi vill arbeta för


Välkommen att höra av dig på info@rfsb.se om du vill veta mer, eller om du vill bidra genom att vara med i en arbetsgrupp.


Vi har relationer till, respektive vill samverka med, bland andra


Ytterligare läsvärda sidor och material:

Skollagen från 2010 säger rakt ut att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”. Läs lagstiftarnas resonemang om begåvade elevers rättigheter.

Nyzeeländska utbildningsdepartementet driver en webbplats med riktlinjer och verktyg för skolorna att identifiera och undervisa de begåvade eleverna (finns även som pdf-rapport).

Australiska University of New South Wales lärarutbildning har publicerat en hel gratis kurs i att undervisa begåvade elever, med stöd och checklistor för hur man identifierar de begåvade eleverna, när uppflytt är en bra insats, med mera. De har också samlat länkar för föräldrar.

Från forskare, företag och intresseorganisationer i USA och Storbritannien kan vi hämta grundläggande undervisningsstrategier, forskningsbaserade arbetssätt för att låta snabba elever arbeta djupare och snabbare, erfarenheter om begåvade personers behov, med mycket mer.