Riksförbundets första år

Redan 2013 författade en grupp föräldrar, från Filurum-grupperna, en första utredning och uppmaning till Utbildningsdepartementet att vidta förbättringar för särskilt begåvade elever. Diskussionerna om att starta ett riksförbund, för särskilt begåvades intressen, inleddes tre år senare, under ett öppet möte på Filurums sommarläger i Rättvik 2016. Deltagarna bjöds in att fortsätta diskussionerna på nätet, tillsammans med ytterligare intressenter, vilket mynnade ut i ett möte på Sjöfartshotellet i Stockholm, under februari 2017. På dessa möten framgick tydligt att det behövdes en ny organisation, eftersom de som redan fanns hade syfte eller stadgar som inte tillät dem att ta tydlig ställning i politiska sakfrågor.

Efter fortsatta diskussioner utarbetades stadgar och Riksförbundet för särskild begåvning grundades genom ett konstituerande möte i Stockholm 2018-02-09 och det första årsmötet hölls i juni, då interimsstyrelsen återvaldes. Inledningsvis tog den interna utvecklingen av arbetssätt mycket tid i anspråk. En prioritet var att hitta en balans mellan formaliserade rutiner, inte minst för riskbedömningar, och att vara effektiva och behålla levande kraft i frivilligas engagemang.

Under valrörelsen fick vi möjlighet till samtal med, bland andra, nuvarande utbildningsminister Anna Ekström och Friskolornas Riksförbunds VD Ulla Hamilton. Utbildningsfrågor, inte minst för högpresterare och begåvade, fick stort utrymme och vi kommenterade partiernas utspel, bl.a. i en välläst artikel i Skolvärlden. Mycket arbete lades också på vår valenkät, där vi fick in svar från samtliga riksdagspartier hur de förhåller sig till olika frågor som rör särskilt begåvade unga. Denna kartläggning bedömer vi är värdefull även som bas för påverkansarbete mellan valen.

Under oktober fick vi nöjet att välja in vår andra lokalförening, för Örebro län. Månaden därefter besökte vi Skolinspektionens dag i Stockholm, med tema ’Att organisera och leda utmaningar’. Vi fick möjlighet att, genom frågor via moderatorn och i direkta samtal med beslutsfattare (bl.a. generaldirektörerna från Skolverket, SPSM och Skolinspektionen), uppmärksamma på olika förbättringsmöjligheter för särskilt begåvade. Ytterligare frågor fick vi upp på scen på Skolinspektionens dag i Göteborg, som filmades och ligger ute på Skolinspektionens Youtube-kanal.

Brainchild arrangerades i början av december för fjärde gången och denna gång med riksförbundet som arrangör. Utöver familjedagen hade vi en pedagogdag med ett hundratal lärare på plats och långt många fler som fått ta del av föreläsningarna i efterhand, eftersom vi fick dit UR Samtiden. Efter årsskiftet har Brainchild sänts på Kunskapskanalen och ligger även ute för eftertittning på UR Skola.

Ett viktigt arbete under året har varit att hjälpa medlemmar och andra att arbeta för kommunala handlingsplaner för särskilt begåvade elever. Vi har fört bok över hur processen går i olika kommuner. Det går åt rätt håll och vi kan konstatera att fyra av landets fem mest folkrika kommuner har eller har utlyst en handlingsplan.

Vid utgången av 2018 hade riksförbundet 165 medlemmar.