Styrelsen 2022: Ordförande

Särskild begåvning styrelsen
Halva riksförbundets styrelse: Andreas E, Johan N och Mona L

, Täby, ordförande:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Att alla särskilt begåvade barn, oavsett föräldrarnas kunskap eller engagemang, ska få en lika meningsfull och utvecklande skolgång som sina jämnåriga, med samma möjligheter att hitta samspelta vänner i vardagen.

Berätta lite om dig själv!

Spring i hjärnan, vetgirighet och behov av utmaningar har gått som en röd tråd genom mitt liv, och det är både en glädje och en sorg att ständigt hitta nya passioner, som jag aldrig kommer att kunna lägga den tid jag skulle vilja på. Civilekonom (bland mycket annat) med begåvningsforskning som stort intresse. Instruktör i brasiliansk jiu-jitsu på fritiden och med en härligt energisk liten dotter att göra världen bättre för.

 

Vad tycker du är en viktig fråga att arbeta med i riksförbundet?

En större flexibilitet mellan årskurser, gymnasium och högskola behövs för de som inte ligger i fas med sina jämnåriga och utvecklas med exakt en årskurs per år i ett eller flera ämnen. För att få den lagstadgade rätten till ledning och stimulans på rätt nivå så får inte enda alternativet vara att offra umgänget med jämnåriga, tappa socialt sammanhang, få färre år med studiebidrag och bara på nåder få deltidsundervisning i högre skolform utan möjlighet till poäng och betyg.

 

Vilket råd skulle du vilja ge till ett särskilt begåvat barn?

”Det är inget fel på dig, du är bara ovanlig.”Har du något positivt minne, eller en positiv erfarenhet, när något blev bra för dig eller ditt barn, sett ur perspektivet särskild begåvning?

Jag minns än idag matteläraren som belönade snabb avbetning av dagens uppgifter med fri tillgång till ett skåp med mattekluringar. Från att ha hatat matte, med obligatoriska uppgifter som varken slutfördes på lektionen eller när de övergick till att bli hemläxa, så blev matematik överraskande mitt favoritämne. Incitament och utvecklingsmöjligheter går att skapa redan med små medel.

Vad skulle du vilja ge för råd, till en lärare som vill möta sina särskilt begåvade elever på ett bra sätt? Vad är kanske det viktigaste?

Det absolut viktigaste är tolerans och öppenhet, och det har du redan visat prov på genom viljan att se och hjälpa även de särskilt begåvade eleverna. Jaga och sug i dig kunskap om särskilt begåvning via böcker och internet. Våga prova och var inte rädd för att tänka utanför boxen. Ha ett nära samarbete med föräldrarna.
Läs gärna min sammanfattning, av hur skolan kan ta de första stegen i sitt arbete med särskilt begåvade elever, på https://www.brainchild.org/skolan/ .


Vad skulle du vilja ge för råd till en förälder som anar att barnet är särskilt begåvat?

Våga prova! Att hitta fram till vad barnet mår bra av är viktigare än att vara säker på begåvningsnivån. Läs på i böcker och på nätet, nätverka i nationella och lokala grupper på Facebook och träffa familjer i liknande situation. Barnen behöver också få träffa andra som fungerar på liknande sätt som de själva, för att utveckla självkänsla och socialt samspel.

Vilket råd skulle du vilja ge till ett särskilt begåvat barn?

Det är inget fel på dig, du är bara ovanlig. Att läsa på om särskild begåvning kan hjälpa dig att förstå dig själv och dina behov.

Sök dig till sammanhang med fler som fungerar som du, t.ex. genom Brainpool, Filurum och Mensa GCPs träffar. Ge det ett par chanser, även om tidigare blivit bränd och börjat ge upp det där med att träffa kompisar. Det finns också många klubbar och kurser med t.ex. vetenskaps- eller mattetema, som du kan ge en chans även om du känner dig skoltrött.

Många överraskas av att det plötsligt blir riktigt roligt i och med högre nivå, fokus på problemlösning och en lärare som verkligen brinner för sitt ämne.