Mötesplats för särbegåvade

Detta projekt ska ge de särskilt begåvade eleverna i grundskolan tillgång till mötesplatser där man träffar andra särbegåvade för socialt umgänge samt öppnar upp för dialog med näringsliv, forskare och universitetsstudenter och experter inom olika ämnesområden.

RFSBs syfte är att främja särskilt begåvade barn och vuxnas intressen och att verka för att deras behov ska tillgodoses i samhället. RFSB har dessutom flerårig erfarenhet av att genomföra läger och träffar för särskilt begåvade och har sett hur våra aktiviteter gynnar dessa elever men även deras klasskamrater, familjer och lärare samt bidrar till en ekonomisk samhällsnytta.

I det långa loppet tjänar samhället i stort på att de särskilt begåvade eleverna tas om hand och ges möjlighet att få den livsavgörande ledning och stimulans samt sociala mötesplats som de behöver för att kunna utvecklas och må bra. Tillsammans ska vi ge särbegåvade mötesplatser samt kontinuerliga aktiviteter där de kan träffas, umgås och utvecklas tillsammans med likasinnade, skapa vänner för livet. Särbegåvade individer ska även tillsammans med likasinnade och forskare få tänka fritt, högt och brett på en adekvat kognitiv nivå motsvarande den deltagarna befinner sig på.

Enligt forskning och beprövad erfarenhet är detta oerhört viktigt för den särbegåvade individens mående och personliga utveckling och minskar risken för att de ska uppleva exkludering och utanförskap samt främjar deras mentala hälsa.

Detta projekt bidrar även till att locka fram glädje och öka kunskapstörst samt stärka lusten till det livslånga lärandet och inte minst öka nyfikenheten på forskaryrket och innovativa utvecklingsföretag. Det här är barn och unga vuxna som ofta eftersöker fakta och information via nätet där det inte alltid är lätt att skilja på rykten, teorier och fakta och då är det extra viktigt att de får träffa personer som kan följa upp och besvara deras frågor. Träffar och mentorskap kan således även öka de särskilt begåvades källkritiska tänkandet och samtidigt bjuds de in till universitetskulturen.

Mötesplatsernas innehåll riktar sig således till och anpassas för elever med särskild begåvning. Aktiviteterna ska ge särskilt begåvade möjlighet till att träffa fler med samma intellektuella förmåga att ges ledning, stimulans och utmaningar i sitt lärande samt mötesplatser för att hitta nya bekantskaper. En social mötesplats där de kan erbjudas nöjen paketerat utifrån just deltagarnas önskemål och behov.

Studiebesök och aktiviteter ses även gynna regionens företag och näringsliv samt etablerar mind-space hos deltagarna.

Vill er kommun, du eller ditt företag/organisation vara med på denna spännande resa – varmt välkomna att höra av er vid frågor, tips eller idéer!

Cecilia P.

ost (at) rfsb.se

Facebook: Mötesplatser för särbegåvade
https://www.facebook.com/groups/1320597481695286/