Inkludering Särbegåvning

Inkludering är en god tanke, men praktiken har gått för långt

Jan Björklund​ (SVT 8 aug 2018): ”Det finns en fråga där vi har gått fel i Sverige. Den är kontroversiell. Vi kallar det inkludering: Att elever som har det svårt ska gå i samma klasser som alla andra. I Sverige går bara 1 % av eleverna i en särskild undervisningsgrupp. I Finland gör många fler det, och där har man färre underkända. Vi behöver fler undervisningsgrupper med speciallärare. Det underlättar för de eleverna, för lärarna och för alla andra elever.”

Riksförbundet för särskild begåvning hoppas att fler partier är redo att ifrågasätta idealbilden av att alla elever ska undervisas i samma klassrum. Tanken om inkludering är god, men praktiken har gått för långt, på bekostnad av lärandet och elevers psykiska hälsa och utveckling. Det är många barn som inte mår bra, och inte får det som de behöver. Fler möjligheter än idag måste finnas, för de elever som behöver stora anpassningar. Rätten till stöd får inte heller exkludera den elev som uppnår kunskapskraven.

Rätt att vara inkluderad måste betyda att barnen får vara i en miljö där de kan må bra, och får en undervisning som passar. Det kan aldrig vara samma klassrum för alla.

Läs mer om vilka förändringar vi vill se på https://www.rfsb.se/detta-vill-vi/

(Citat från https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-vill-politikerna-losa-lararbristen-stor-svt-debatt-i-borlange, med transkribering från SVTs undertext)