Identifierar sig särskilt begåvade oftare som HBTQ?

Ett flertal forskare har faktiskt hittat tecken på att särskilt begåvade oftare identifierar sig som HBTQ. Anledningen tros vara att särskilt begåvade ofta är normkritiska och öppna för nya erfarenheter och oftare har en mer androgyn och könsöverskridande personlighet redan som barn. De behöver inte nödvändigtvis se kärlek, sex och samlevnad som något som behöver vara bundet till kön. Kärlek är kärlek!

Baksidan av myntet är våndan av att vara dubbelt ovanlig. Begåvning är normalfördelat, vilket betyder att ju mer du avviker från genomsnittet, desto färre likar finns att finna. Det kan låta lockande att vara extremt begåvad, men om du befinner dig längst till höger på klockkurvan, kanske det inte händer många gånger i livet, att du hittar någon som du känner att du helt kan vara dig själv med. Även om till exempel homosexualitet är vanligt så kan det upplevas som övermäktigt att hitta samkönade likar för förhållanden utöver vänskap.

Vi i Riksförbundet för särskild begåvning vill vara ett stöd för alla särskilt begåvade, oavsett färg, form eller läggning. Du är inte ensam!

Källor:

Wexelbaum, R., & Hoover, J. (2014). Gifted and LGBTIQ. A Comprehensive Research Review. International Journal for Talent Development and Creativity, 2(1), 73-86. https://www.researchgate.net/publication/303257328_Gifted_and_LGBTIQ_1_A_Comprehensive_Research_Review

Gross, M. (2004). Exceptionally Gifted Children (2. ed.). London: RoutledgeFalmer.