Styrelsen 2018: Annie Karlsson

Annie Karlsson, Ekerö:
Kan du nämna en målbild eller önskan som du arbetar för?

Min högsta önskan är att våra barn, inom en överskådlig framtid, ska få gå i en skola där de dagligen upplever lärande, gemenskap, tillhörighet, lust och utmaningar.

Mitt bidrag i riksförbundets styrelse kommer utifrån detta och min profession därför främst att kretsa kring just utbildningsfrågan.

Fortsätt läsa Styrelsen 2018: Annie Karlsson